Startside
Op

 

 

 Ungdomsfester
 
 

Vejledning for den ansvarlige ved ungdomsfester

For at de unge kan afvikle deres fest med glæde og uden gener for om­kringboende naboer og overlast af forsamlingshuset, har vi opstillet 5 simple anvisninger for de ansvarlige.

 Grundbetingelse

Det er et krav, at der er forældre eller andre ansvarlige personer over 25 år til stede, når der afholdes ungdomsfest. Heraf minimum 4 voksne for de første 50 unge mennesker, og herefter 1 ekstra voksen for hver 25 ekstra unge mennesker. De voksne skal være til stede under hele festen, indtil sidste mand har forladt forsamlingshuset. Husets kapacitet er 150 mennesker, og en ungdomsfest kan derfor maksimalt inkludere 8 voksne og 142 unge mennesker under 25 år.

 

Husregler

1.       Musikken skal stoppes senest kl. 02.00. Døre og vinduer ud mod vejen holdes lukket, så musik­ken ikke generer naboerne. Er det nødvendigt med frisk luft, startes ventilationen i salen og/eller vinduerne i den lille sal åbnes

2.       Der skal altid være opsyn i salene

3.       Der skal altid være opsyn i entré/garderobe og ved toiletter

4.       Der skal holdes opsyn med festdeltagernes ophold uden for, så det foregår i god ro og orden, og kun på forsamlingshuset område.

5.       Ingen ophold i læskuret ved busstoppestedet. Dog er det selvfølgeligtilladt max 10 minutter før busafgang jf. køreplanen. Der må ikke medbringes flasker, plastikbægre, dåser eller lignende

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

       

Startside Op
Send e-mail til gbf9230@gmail.com med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.

Senest opdateret: 5. Oktober 2018