Startside
Vedtægter

 

 

 


Skrivelser Dokumenter bla. Vedtægter og referater
 

 

Godthaab Borgerforening afholder ordinær generalforsamling

Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.00 – 21.00 i Godthåb Forsamlingshus

Dagsorden:

1.       Velkomst ved formanden

2.       Valg af dirigent

3.       Valg af referent

4.       Valg af to stemmetællere

5.       Formandens beretning

6.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

7.       Indkomne forslag

8.       Kontingent fastsættelse

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

10.   Valg af suppleanter

11.   Valg af revisor (lige år)

12.   Eventuelt

4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år.

Da ikke alle disse 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg, opfordres medlemmerne til at stille op og være med til at udvikle foreningen og sikre de hyggelige sammenkomster i forsamlingshuset.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, det vil sige 9. marts 2016. Forslag kan sendes til formanden på mailadresse: susan.w.foss@gmail.com.

Aftenen startes med den traditionelle gratis fællesspisning kl. 18.00. Der er inkluderet en gratis øl/vand til spisningen. Menuen er Lobeskovs med tilbehør tilberedt af Le Chef. Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske til Mette Nordentoft på tlf. 22 13 54 65 eller på mailadresse: meno@home3.gvdnet.dk senest d. 13. marts 2015, kl. 17.00.


 

 
       
 

Torsdag den 3. dec. Blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i ”Godthaab Borgerforening og Forsamlingshus a.m.b.a.”

Dagsorden havde kun et punkt: Behandling og godkendelse bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Der var mødt 20 borgere, som fik en detaljeret forklaring på, hvad der ligger til grund for ønsket om nye vedtægter. Her var Kim Knudsen og Mette Bach fra Nordjyske Forsamlings- og Kulturhuse inviterede for, at forklare ændringernes betydning. Efterfølgende var der besvarelse af relevante spørgsmål, og punktet sluttede med enstemmig vedtagelse. Dog med en enkelt rettelse, hvilket betød, at de endelige vedtægter fik tilføjet to ord.

De nye vedtægter er tilpasset de ændringer, der er sket i lovgivningen og i Aalborg Kommunes indsats i forhold til kommunens kultur- og forsamlingshuse. Desuden er der lagt vægt på, at vedtægterne afspejler det daglige arbejde i foreningen

Det betyder blandt andet, at foreningen nu kommer til at hedde ”Godthaab Borgerforening” uden den tidligere antydning af at være et selskab med deraf følgende rettigheder og ikke mindst pligter.

Uanset enstemmigheden kunne afstemningen ikke godkendes, da de fremmødte ikke udgjorde den, ifølge de endnu gældende vedtægter, nødvendige 2/3 del af medlemstallet. Det betyder, at der nu indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling den 12. december, hvor afstemningsresultatet fra den 3. dec. skal enten godkendes af et flertal af de fremmødte medlemmer.

Hvis det nye forslag til vedtægter bliver godkendt, bliver de gamle vedtægter, som er skabt af foreningens ”fædre” i 1989, arkiveret som historisk materiale.
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Startside Vedtægter
Send e-mail til gbf9230@gmail.com med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.

Senest opdateret: 5. Oktober 2018